Tin tức y tế
Hiện nay, dư luận đang có rất nhiều tranh cãi về câu chuyện thuốc thật - thuốc giả, liên quan đến thuốc H-Capita (thuốc điều trị ung thư) của VN-Pharma. Để cộng đồng có một góc nhìn đầy đủ hơn, BidoPhar giới thiệu bài viết của BS Thanh Huyền giải thích rõ một số thuật ngữ theo hướng đơn giản hoá.
2017-11-22
Hiện nay, dư luận đang có rất nhiều tranh cãi về câu chuyện thuốc thật - thuốc giả, liên quan đến thuốc H-Capita (thuốc điều trị ung thư) của VN-Pharma. Để cộng đồng có một góc nhìn đầy đủ hơn, Đông Dược Bình Đông Chúng tôi giới thiệu bài viết của BS Thanh Huyền giải thích rõ một số thuật ngữ theo hướng đơn giản hoá.
2017-11-20