Open/Close Menu
# Tên đại lý Địa chỉ Số điện thoại
1 Nhà thuốc Hải Thượng Lãng Ông 69 Hải Thượng Lãng Ông Quận 5 (08) 38 578 103
2 Gia Hưng (Lâm Vĩnh Hưng) 63 Phù Đổng Thiên Vương 08 38562330
3 Nhà thuốc Hùng Vương 136 Hải Thượng Lãn Ông (08)39506548
4 Nhà thuốc Cửu Long 158 Nguyễn Trãi 908860901
5 Nhà thuốc Minh Phát 73B Hải Thượng lãn Ông (08)38571622 - (08)39508964
6 Nhà thuốc Vĩnh Xuân 313 Nguyễn trãi (08)38363853 - (08)39236123
7 Nhà thuốc Thiên Phú 67 Lương Nhữ Học (08)38572196
8 Nhà thuốc Nam Phát 78 Triệu Quang Phục (08)38559781
9 Nhà thuốc Đại Khánh 75 Lương Nhữ Học Phường 10 quận 5 (08)38570167
10 Nhà thuốc Hằng Thái 65A Triệu Quang phục Phường 10 Quận 5 (08)38562956
11 Nhà thuốc Vạn Hưng 25 Hải Thượng Lãng Ông (08)38556406 - 38546683
12 Nhà thuốc Thiên Phát 107 Triệu Quang Phục (08)39509657
13 Nhà thuốc Hưng Thái 17 Nguyễn Án Phường 15 quận 5 (08)38566962 - (08)38556302
14 Nhà thuốc Vĩnh Khang 85 Triệu Quang Phục (08)38591911 - 38554584
15 Nhà thuốc Vĩnh Phong 79 Triệu Quang Phục, phường 10 quận 5 (08)38578103
16 Nhà thuốc Nhung Thành 87 Nguyễn Văn Đừng (08)38380942
17 Nhà thuốc Bảo Anh 82 Hải Thượng Lãn Ông (08)38547622 - (08)38547632
18 Nhà thuốc Đông Phương 146 Lương Nhữ Học (08)22263311 - (08)38594784
19 Nhà thuốc Đại Hòa 54 Triệu Quang Phục (08)38592477
20 Nhà thuốc Trung Tâm 77 Hải Thượng Lãn Ông (08)38535659