Đổi - Trả

I. Điều kiện trả sản phẩm:

Khi nhận được sản phẩm bị hư hại do quá trình vận chuyển, quý khách cần phản hồi lại cho Đông Dược Bình Đông -  BidoPhar trong vòng 48 giờ kể từ lúc đơn hàng giao tới. Trường hợp, nếu đã có biên bản đồng kiểm giữa bên vận chuyển và khách hàng, Đông Dược Bình Đông - BidoPhar sẽ không đồng ý đổi - trả sản phẩm trong mọi điều kiện.

  • Nếu quý khách vẫn có nhu cầu với sản phẩm, Đông Dược Bình Đông - BidoPhar sẽ hỗ trợ xử lý theo trường hợp: đổi sản phẩm.
  • Nếu khách hàng không còn nhu cầu với sản phẩm, Đông Dược Bình Đông - BidoPhar hỗ trợ hoàn tiền 100% giá trị sản phẩm.

Trả - Hoàn Tiền Sản Phẩm Lỗi Sản Xuất

Trong trường hợp sản phẩm bị lỗi sản xuất, Đông Dược Bình Đông - BidoPhar sẽ hỗ trợ dựa vào thời gian quý khách phản hồi thông báo lỗi sản phẩm đến chúng tôi trong vòng 7 ngày kể từ thời điểm Đông Dược Bình Đông - BidoPhar giao hàng thành công.

II. Phương thức hoàn tiền & Phí xử lý:
  1. Quý khách sẽ không bị tính bất kỳ một loại phí nào khi thực hiện giao dịch này, cả phí vận chuyển gửi về cho Đông Dược Bình Đông - BidoPhar.
  2. Phương thức hoàn tiền: 
  • Đông Dược Bình Đông - BidoPhar tiến hành hoàn tiền theo phương thức chuyển khoản sau khi nhận được sản phẩm trả về của Khách hàng.
Thảm khảo thêm các thông tin bổ ích khác như:


Các tin liên quan
Trả - Hoàn Tiền Sản Phẩm Lỗi Do Quá Trình Vận Chuyển
2017-11-22