Tin tức y tế

Ho là phản ứng tự nhiên của cơ thể nhưng nếu cứ ho kéo dài phụ huynh cũng không tránh khỏi...
2018-09-28
Bạn có biết, từ 11 giờ đến 1 giờ sáng là thời gian gan giải độc, bạn cần ngủ thật sâu để...
2018-07-15
Bạn có biết? Cứ 10 người, có đến 6 người được chẩn đoán bị men gan cao. 
2018-04-02
Hiện nay, dư luận đang có rất nhiều tranh cãi về câu chuyện thuốc thật - thuốc giả, liên...
2017-11-22
Hiện nay, dư luận đang có rất nhiều tranh cãi về câu chuyện thuốc thật - thuốc giả, liên...
2017-11-20